Kulak Çınlaması

Prof. Dr. M. Cenk Ecevit

Kulak Çınlaması

Kulak çınlaması çoğunlukla iç kulak hasarı sonrasında ortaya çıkan rahatsız edici sestir. Bu ses çoğunlukla hasta tarafından duyulmaktadır.

Kulak çınlaması ile gelen bir hastadan olayın gelişim öyküsü tam olarak alınmalıdır. Tam bir KBB muayenesini takiben kulak çınlamasının nedeni araştırılmalıdır. Bu araştırma sadece bir işitme testinin uygulanması ile sınırlı olabileceği gibi çok detaylı incelemeleri de kapsayabilir. Sonuçta kulak çınlamalarının önemli bir bölümünün nedeni bulunmakken yine önemli bir bölümünün de nedeni ortaya koyulabilir.

Çınlama nedeni bulunmuş ise ona göre tedavi seçenekleri sunulur. Öte yandan nedeni bulunamayan çınlamalara yönelik bazı ilaç ile tedavi seçenekleri bulunmaktadır.

WhatsApp